Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER


NATIONAL COMMISSION ON LAW ENFORCEMENT AND SOCIAL JUSTICE (KOMMITTÉN FÖR BROTTSMINSKNING OCH SOCIAL RÄTTVISA)

För att citera L. Ron Hubbard: “Scientologin existerar för att främja och förbättra konsten att leda människor och tror på demokratins principer och de principer som står att finna i Magna Charta, Förenta staternas konstitution och även Bill of Rights.”

För att främja och stödja de medborgerliga rättigheterna, bildade Scientologi-kyrkan 1974 National Commission on Law Enforcement and Social Justice (NCLE). Dess ursprungliga uppdrag var att inrikta sig på olika angelägenheter i Förenta staterna, men den har sedan dess tagit på sig det internationella ansvaret som väktare för medborgerliga rättigheter.

Problemet med falska uppgifter i myndighetsregister har i många år varit en huvudangelägenhet för NCLE. De fann att medborgares grundläggande fri- och rättigheter i alla länder allvarligt kunde äventyras genom oriktiga uppgifter i myndigheters register. Och eftersom statliga verk från många länder hade gemensamma databaser var möjligheten till skada och missbruk så mycket större.

Dokument som NCLE fick fram bevisade slutgiltigt att falska rapporter skickades ut från brottsbekämpande grupper till myndigheter i länder över hela världen. NCLE dokumenterade talrika fall där människor hade fängslats, trakasserats och till och med misshandlats av polistjänstemän på grund av dessa rapporter. Detta hade till exempel skett i Tyskland, Frankrike och Förenta staterna. I vissa fall hade korrumperade tjänstemän fått betalt för att lämna ut personliga uppgifter om privatpersoner.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation