Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Det egentliga problemet här är naturligtvis att psykiatriker, i likhet med läkare och advokater, högljutt rättfärdigar att de har ett väl fungerande internt system för att korrigera tjänstefel från kollegors sida. De betackar sig för all utomstående inblandning, i synnerhet från polismyndigheter och domstolar. De verkliga förhållandena inom alla dessa yrken visar emellertid på allvarliga brister. Två faktorer spelar in här: En kollega är trots allt en jämlike och en medlem av samma grupp, och det är – såvida man inte motiveras av djupt rotade ideal – milt sagt obehagligt att tillrättavisa sina jämlikar. Av kanske ännu större relevans är att det ofrånkomligen leder till publicitet om straffen blir alltför stränga, vilket ju i så fall skulle innebära att yrkeskårens smutsiga byk skulle komma att tvättas offentligt. Dålig publicitet är en förbannelse för en yrkeskår som redan står på darrande ben. Och när den ställs inför detta hot, tenderar man att snabbt sluta leden och skydda varandra.

CCHR är fullt medvetet om att psykiatrin konsekvent har visat sig oförmögen att styra sina egna medlemmars handlingar, och har därför länge ansett att det inte är mer än rätt att åtal väcks när någon av dem bryter mot landets lagar. Följaktligen har CCHR åtagit sig ansvaret att se till att detta sker. Offren för psykiatriska övergrepp har knappast någon annan att vända sig till. Det finns praktiskt taget ingen annan som är villig att kämpa för deras rättigheter – kanske på grund av den sociala skam som förknippas med mentala problem. I allt större utsträckning vänder de sig emellertid till CCHR, allteftersom ryktet sprids att scientologer bryr sig om vad som sker och vill hjälpa.

CCHR:s undersökningar har alltså under årens lopp lett till åtal mot ett stort antal psykiatriker, psykologer, anställda inom mentalvården och psykiatriska kliniker. Rättvisan har visat en ökande vilja att åtala psykiatriker som begår kriminella handlingar, vilket är en stor omvälvning jämfört med tidigare decennier, då de bokstavligen kunde begå mord och slippa undan ostraffade.

Även om det är vanligt att kvinnliga patienter utnyttjas sexuellt, har CCHR:s undersökningar avslöjat att den övervägande delen av denna typ av fall avser ännu mer motbjudande gärningar mot barn.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation