Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

CCHR och psykiatriska institutioner i USA

Sedan slutet av 1960-talet har CCHR undersökt en praktiskt taget ändlös rad av psykiatriska övergrepp i USA. Man försåg exempelvis 1976 de kaliforniska lagstiftarna med bevis och vittnen, som dokumenterade de drygt 100 ouppklarade dödsfallen vid de statliga psykiatriska sjukhusen Camarillo och Metropolitan. Dessa avslöjanden ledde till att Kaliforniens legislatur genomförde en undersökning, och resulterade även i avsevärda administrativa förändringar vid båda sjukhusen.

År 1990 upptäcktes liknande missförhållanden vid Pattons statliga psykiatriska sjukhus i San Bernardino i Kalifornien. CCHR upptäckte att dödsfallsfrekvensen vid Patton hade femdubblats sedan den dåvarande sjukhusföreståndaren hade tillträtt sin befattning. Den kaliforniska legislaturen undersökte saken, och föreståndaren tvingades att avgå.

CCHR har varit ansvarigt för många lagreformer genom åren, inklusive en lag som antogs 1976 i Kalifornien för att inskränka användningen av elchocker och lobotomi på barn, och kräva full information till vuxna patienter om det brutala förfarandets skadliga verkningar. 1994 antogs en liknande lag som förbjöd bruket av ECT på barn i Texas till följd av CCHR:s bemödanden där. I Florida, där vinstmotiverade psykiatriska sjukhus var involverade i program som “patientmäkleri” och “remissavgifter”, bidrog CCHR till att få igenom lagstiftning som förbjöd sådana bedrägerier.

CCHR fortsätter att arbeta i nära kontakt med lokala, delstatliga och federala myndigheter för att avslöja och exponera bedrägeri och patientövergrepp vid psykiatriska kliniker. Dess arbete har resulterat i en högre grad av medvetenhet genom att bedrägeriet i branschen kan kommas åt lagvägen. Som en konsekvens därav tvingas fler och fler psykiatriska kliniker stänga.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation