Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Det krävdes tio år av ihärdiga undersökningar och järnhård beslutsamhet från CCHR:s sida innan regeringen i New South Wales 1988 tillsatte en utredning för att undersöka djupsömnsterapin vid Chelmsford och på andra håll i delstaten. Två år senare, när utredningen hade slutförts och den fulla listan av ohyggligheter hade avslöjats – vilken inbegrep så mycket som 183 möjliga patientdödsfall, antingen vid Chelmsford eller inom ett år efter att de hade skrivits ut – rekommenderades till slut en fullständig omorganisering av mentalvården i New South Wales, jämte ett lagförslag för att slå vakt om mentalpatienters mänskliga rättigheter.

Vilken var då psykiatrins inställning efter CCHR:s första avslöjande av vad som skedde vid Chelmsford? De ignorerade det i det längsta. Följande kommentar från en ledande internationell personlighet utgör emellertid en träffande sammanfattning av vad psykiatrin betraktade som angeläget. Den 6 januari 1981 skrev Sir Martin Roth, professor i psykiatri vid universitetet i Cambridge, till en kollega som efterlyste en utredning: “Scientologer och andra organisationer har skaffat sig ammunition för flera år eller decennier framöver. I det här läget är det därför av största vikt att hålla allting strikt konfidentiellt, tills det går att framhålla dessa grymheter i ljuset av modern utövning av psykiatri, i ett noga formulerat uttalande som kommer från universitet och andra berörda instanser.”

Scientologins ihärdiga arbete med att avslöja sanningen var inte fruktlöst. Djupsömnsterapi förbjöds i New South Wales. Chelmsford stängdes. Men av ännu större betydelse var att många av de överlevande offren, som hade fått elchocksterapi, gick med sina fall till Victim´s Compensation Tribunal. Denna domstol fann att de djupsömnspatienter som fått elchocker verkligen blivit utsatta för “en våldshandling”, och 1991 tillerkändes de personer som blivit offer för den nu förbjudna djupsömnsterapin det högsta ersättningsbeloppet – 50 000 dollar.

Två av de psykiatriker som arbetade vid Chelmsford stod 1992 till slut åtalade för sina brott. CCHR i Australien fortsatte med sitt arbete och avslöjade psykiatriska övergrepp i Townsville-sjukhuset i den norrut belägna delstaten Queensland. Efter det att CCHR hade varit pådrivande för att få en statlig utredning, tillskrevs 65 dödsfall “olaglig och försumlig behandling” under förhållanden som var skrämmande lika Baileys djupsömnsterapi.

Avslutningsvis, vad hände med Bailey? I september 1985, när han redan hade ställts inför allvarliga brottsanklagelser i ett mål och skulle framträda i rätten nästa dag som anklagad i ett civilt skadeståndsmål, undvek Harry Bailey att inställa sig inför rätta genom att ta sitt eget liv med en överdos av barbiturater. Det förtvivlade självmordsbrev han lämnade efter sig var liktydigt med en bekännelse av skuld. Hans fiender, skrev han, “vann till slut”.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation