Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

När rapporten slutligen publicerades efter intensiva politiska påtryckningar från CCHR:s sida stod det klart varför psykiatrikerna ville hålla den hemlig. 40 procent av patienterna i landets mentalsjukhus, många av dem gamla, behövde egentligen inte alls vara där. Av dessa hade hälften ingen diagnosticerbar “mental sjukdom”. Motivet för intagningen var rent ekonomiskt. Som ett resultat av CCHR:s arbete ändrades 1990 Frankrikes tvångsbehandlingslag.

I Danmark har CCHR en lång tradition av att blottlägga missförhållanden. 1979 upptäckte CCHR:s undersökare att det gjordes mind-control-experiment med LSD på Fredriksbergs Hospital. Som ett resultat initierade Justitieombudsmannen en egen undersökning. Denna resulterade i en 75-sidig rapport där psykiatrin skarpt kritiserades och en order utfärdades att alla offer för mind-control-experiment skulle få ersättning för sitt lidande.

Under många år gav Danmarks hårda mentalhälsolagar psykiatrikerna makt att tvinga patienter undergå behandling. År 1995 ledde ett larm beträffande den växande och allmänt spridda och godtyckliga användningen av tvångspsykiatri till att CCHR förde samman ett antal humanitära organisationer för att i ett allmänt forum ge uttryck för sin oro. Europarådets parlamentsförsamling hade redan 1994 rekommenderat, att förslag för att stärka mentalvårdspatienters rättigheter skulle tas i bruk i samtliga rådets 32 medlemsstater – en kraftfull markering att brotten mot de mänskliga rättigheterna inom psykiatrin hade nått extrema nivåer.

Som en följd av detta undersökte, dokumenterade och avslöjade CCHR Danmark brott inom de psykiatriska institutionerna, däribland användningen av tvångsdrogning och andra tvångsbehandlingar som tom lett till patienters död. Förslag om att undersöka psykiatrin i Danmark har inlämnats till olika rättsliga kommittéer, hälsokommittéer, Europarådet och Danmarks statsminister. Fram till mitten av 1990-talet har mer än 200 psykiatriker världen över dömts för utnyttjande, sexuellt missbruk och våldtäkt medan ytterligare 500 fall undersöks.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation