Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Psykiatrin demaskeras

Det är intressant att konstatera att psykiatrin har varit ett område som både gör anspråk på att ha humanitära motiv och vara de ledande inom den “psykiska hälsovården”. Genom att profilera sig på detta sätt har psykiatrin i många år kunnat fylla sina penningpungar med feta statsanslag och har skaffat sig ett avsevärt samhällsinflytande.

Men om man utgår från fakta, vore en mer passande liknelse att psykiatrin i många år har plundrat våra statskassor. För om nu betalning är något man erhåller i gengäld för en vara eller tjänst av värde – vilket är sant för de flesta av oss i samhället – då har psykiatrin slagit blå dunster i regeringarnas ögon under mycket lång tid. Psykiatrin hade lagt beslag på de främsta positionerna långt tidigare i detta århundrade, helt enkelt därför att människans sinne inte hade studerats i någon nämnvärd grad. De klev in i detta vakuum och tillkännagav sin ledarroll. Det fanns ingen konkurrens att tala om, eftersom läkarvetenskapen var fullt upptagen med utvecklingen inom kroppssjukvården och därför praktiskt taget helt ointresserad av människans sinne. Därför fanns det åtminstone till en början, i ett samhälle där man var fascinerad av den moderna vetenskapens alla tillkännagivanden föga invändning mot dessa nya teorier, som gjorde anspråk på samma vetenskapliga status. Psykiatriker, i vita laboratorierockar, utförde sina experiment på möss, apor och hundar och gav ut lärda avhandlingar, skrivna på ett sätt som varken lekmän eller ens politiker begrep. De finansierades av regeringar som var intresserade av att kunna kontrollera sin befolkning.

Under årens lopp har psykiatrin visat sig vara enbart en ny version av “kejsarens nya kläder”. Problemet var emellertid inte ringa; det låg i psykiatrins ursprungliga premisser. En forskare ställs inför många alternativ, som leder i ett nästan obegränsat antal riktningar. För över hundra år sedan slog psykiatrin och dess kusin, psykologin, in på en bestämd väg som de därefter, med smärre undantag, slaviskt har följt. Deras premisser innebär att människan är ett djur (därav alla djurförsök), att all mental aktivitet härrör från hjärnan (följaktligen var fysisk behandling av detta fysiska organ en primär lösning) och att människan reagerar på omgivningens stimuli (följaktligen kunde hennes beteende manipuleras genom sådana stimuli). Psykiatrin har inte gjort mycket för att frångå dessa premisser.

Olyckligtvis har denna väg bara lett in i en återvändsgränd. Sanningen är att dessa självutnämnda experter fram till denna dag inte begriper sig på sinnet eller hur det fungerar. Och fastän deras namn anger att de arbetar med att studera psyket eller själen – för det är nämligen vad ordet psykiatri ursprungligen betydde – förnekar dagens psykiatriker existensen av en själ och betraktar enbart människan som en klump materia och kemikalier driven av smärta.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation