Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER


CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Bland de regler och trosläror som förenar scientologer finns “En scientologs kodex”, som skrevs 1954 av L. Ron Hubbard. Den fjärde punkten i denna kodex är en punkt där personen ifråga lovar “att fördöma, och göra allt jag förmår för att göra slut på alla kränkningar av livet och mänskligheten”, följt av förpliktelsen “att avslöja och hjälpa till att avskaffa alla fysiskt skadliga metoder inom området för psykisk hälsovård” och “att skapa en atmosfär av trygghet och säkerhet inom området för psykisk hälsovård genom att avskaffa de missförhållanden och den brutalitet som finns där.”

Ända sedan Scientologi-kyrkan började sin verksamhet, har dess anhängare varit starka motståndare mot de brutala behandlingsmetoder, kriminella utövningar och brott mot de mänskliga rättigheterna som så ofta förekommer inom mentalvården.

1969 grundade Scientologi-kyrkan Citizens Commission on Human Rights. Den har blivit en effektiv kraft som verkar för förändring inom detta område. Organisationen är ideell och skattebefriad, och den undersöker och avslöjar brott mot mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att eliminera skadliga metoder inom mentalvården. 1998 har CCHR vuxit till att omfatta 128 avdelningar i 28 länder och har blivit en internationellt erkänd auktoritet inom området för reformering av mentalvården.

En rapport som en särskild rapportör 1986 inlämnade till FN:s kommission för mänskliga rättigheter hänvisar till de reformer som CCHR har åstadkommit inom mentalhälsovården. Den uppger: “CCHR har legat bakom många viktiga reformer. Minst 30 lagförslag världen över, som annars skulle ha inskränkt mentalpatienters rättigheter ännu mer, eller som skulle ha givit psykiatrin makten att tvångsomhänderta minoritetsgrupper och individer, har stoppats tack vare CCHR:s åtgärder.” År 1998 hade antalet stoppade lagförslag av denna typ – samt lagförslag som skyddar patienters rättigheter, tack vare CCHR:s arbete – ökat till 100.

CCHR-avdelningar existerar i många olika länder och städer. De arbetar fritt inom sina respektive områden, men får samtidigt kraftigt stöd från CCHR Internationals kontor i Los Angeles. I sitt arbete med att stötta alla dessa kontor över hela världen är CCHR International ansvarigt för pågående forskning och analys, sammanställande av informations- och utbildningsskrifter, skapande av PR-kampanjer och andra slags kampanjer, samordning av övervakning och reformaktiviteter inom lagstiftningsområdet och många andra verksamheter för att städa upp inom detta försummade område.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation