Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Scientologer är i högsta grad medvetna om detta. Följaktligen har de tagit på sig uppgiften att slå vakt om människans frihet. Scientologins mission har nämligen att göra med andlig frihet, vilket redan har nämnts och beskrivits i denna bok. Men liksom en fågel inte kan svinga sig upp i skyn när den kedjats fast vid marken, kan sann och varaktig andlig frihet inte existera så länge som någon enda människa bland oss styrs av tyranni och orättvisa.

En scientologs Hederskodex anger mycket klart: “Din integritet gentemot dig själv är viktigare än din kropp.” Och även om den, i egenskap av en etikkodex, inte kan påtvingas någon, är den en ledstjärna och ett ideal. För många scientologer är den mer än så – den är en realitet att leva efter. Det är därför de är villiga att dra gränser, att fortsätta även när man stöter på patrull och att genom handling visa att nu får det verkligen vara nog.

För att kunna fortsätta denna kamp har Scientologi-kyrkan och ansvarskännande scientologer grundat ett antal ideella organisationer, som t ex Citizens Commission on Human Rights, CCHR (i Sverige KMR, Kommittén för mänskliga rättigheter), och National Commission on Law Enforcement and Social Justice, NCLE (Kommittén för brottsminskning och social rättvisa). De arbetar för att åstadkomma sociala reformer: CCHR med psykiatriska övergrepp och NCLE med korruption och maktmissbruk hos myndigheter. För att snabbt och på bred front kunna förmedla resultaten av undersökningarna, inom dessa och andra områden, ger Scientologi-kyrkan ut en internationell tidskrift.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation