Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIONENS INFLYTANDE I SAMHÄLLET
AV L.  RON HUBBARD

En frivilligpastor uppfyller kort sagt definitionen på religion i denna alltmer cyniska och hopplösa värld.

Låt oss åter titta på definitionen på religion.

Med några få ord kan religion definieras som tron på andliga varelser. Mera allmänt kan religion definieras som ett system av trossatser och utövningar, med vars hjälp en grupp människor kämpar för att handskas med de yttersta problemen i mänskligt liv. Att vara religiös antyder två saker: för det första, en tro att ondska, smärta, förvirring och orättvisa är en grundläggande realitet i tillvaron; för det andra, en uppsättning utövningar och besläktade helgade trossatser som uttrycker en övertygelse att människan slutligen kan räddas från denna realitet.*

En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv.

En frivilligpastor blundar inte för tillvarons smärta, ondska och orättvisa. Istället är han utbildad att hantera dessa saker och att hjälpa andra uppnå lättnad och ny personlig styrka.

* Se: A Scientific Study of Religion (En vetenskaplig studie av religion) av J. Milton Yunger, Oberlin College.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation