Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIONENS INFLYTANDE I SAMHÄLLET
AV L.  RON HUBBARD

Religion har också angripits såsom primitiv. Alltför mycket studium av primitiva kulturer kan få en att tro att religion är något primitivt, eftersom den är så dominerande där att “moderna” kulturer kan klara sig utan den. Sanningen är den att religionen aldrig är viktigare som en civiliserande kraft än när människor har tillgång till enorma krafter – och människor kan ha utvecklat stora brister i social kompetens vilket betonas inom religionen.

De stora religiösa, civiliserande krafterna i det förflutna – buddism, judendom, kristendom och andra – har alla betonat en differentiering mellan gott och ont, samt högre etiska värderingar.

Det allt lägre antalet kyrkobesökare i USA har sammanfallit med ökningen i pornografi, allmän omoral och brottslighet, vilket därpå orsakade en ökning i antalet poliser, utan att det moraliska förfallet minskade.

När religionen inte är, eller har upphört att vara, inflytelserik i ett samhälle, ärver staten hela bördan av den allmänna omoralen, kriminaliteten och intoleransen. Den måste då använda bestraffning och polis. Detta är emellertid inte framgångsrikt, eftersom moral, integritet och självrespekt inte kan påtvingas med någon större framgång, om dessa saker inte redan existerar naturligt hos en individ. Dessa egenskaper kan endast frambringas genom ett andligt medvetande och ett inpräntande av deras andliga värde. Det måste finnas mer förnuft och en större känslomässig motivering att vara moralisk osv, än hotet om mänsklig bestraffning.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation