Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGIKYRKAN AKTIV I SAMHÄLLET


SCIENTOLOGI HUVUDSYFTE I SAMHÄLLET

Även om det kan sägas om igen att kyrkan har fått mottaga tusentals utmärkelser och hedersbetygelser för sitt arbete i samhället, är detta av underordnad betydelse både för syftet och handlingen. Scientologer hjälper, därför att hjälpen utgör en del av stommen i deras religion, och L. Ron Hubbard har alltid betonat vikten av att ta ansvar för sina medmänniskor.

Det bör också betonas, som ett tillägg till de uppräknade aktiviteterna, att mängder av scientologer i länder över hela världen i det tysta har deltagit i ett otal aktiviteter som ingen berättat om. Vare sig dessa aktiviteter är organiserade av kyrkan, eller helt enkelt är aktioner av enskilda scientologer som villigt tagit på sig ansvar för sina medmänniskor och sin omgivning, utgör de en väsentlig del av den generella uppfattningen att den största glädjen är den som kommer av att hjälpa. Varhelst man finner en Scientologi-kyrka, finner man därför också pålitliga, om än inte offentliggjorda, försök att hjälpa där det behövs.

Att minska kriminalitet och missbruk, att städa upp i samhället och bidra till välgörenhet; när man betänker Scientologins större syfte, är det ingen tillfällighet att medlemmarna i kyrkan valt att inrikta sina sociala förbättringsprogram på dessa områden. För även om det viktigaste i Scientologin förblir individens utveckling, att öka det andliga medvetandet, har det långsiktiga målet alltid varit detsamma: en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människar kan nå framgång och ärliga människor kan ha rättigheter, och där människan är fri att stiga till högre höjder. Därför uppfattas scientologernas närvaro alltmer som en livskraft i samhället i takt med att deras antal fortsätter att öka.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation