Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SJÖORGANISATIONEN
SCIENTOLOGINS RELIGIÖSA BRÖDRASKAP


UTÖKAD ROLL

Från början bodde och arbetade Sea Org-medlemmarna ombord på en flotta av fartyg som leddes av flaggskeppet Apollo, vilket också fungerade som hem åt L. Ron Hubbard, kommendör i Sjöorganisationen. När Scientologin fortsatte att expandera, utvidgades även Sea Org-medlemmarnas roll. Idag är de flesta Sea Org-medlemmarna placerade på land, men i enlighet med traditionen, bär många av dem maritima uniformer och samtliga innehar hedersgrader och befattningar.

I linje med sin starka hängivenhet och engagemang, har Sea Org-medlemmarna ett ansvar som är unikt inom Scientologin. De är de enda scientologer som är betrodda att tillhandahålla de avancerade nivåerna av utbildning och auditering och de enda personerna som får inneha högre ecklesiastiska befattningar inom Scientologins organisations-struktur. De avancerade kyrkorna och de kyrkliga organisationerna på ledande nivå anställer enbart dem som är medlemmar i Sea Orgs religiösa brödraskap. Eftersom Sea Org-medlemmar ingår bindande anställningsavtal och är ansvariga inför kyrkans styresmän och officerare där de är anställda, är det ett grundläggande anställningskrav att de såsom medlemmar av Sea Org har avlagt evighetslöftet till Scientologin.

Kännetecknet för alla Sea Org-medlemmar är kompetens och professionellt teamwork oavsett hur skiftande eller utmanande arbetsuppgifterna är. Nya medlemmar genomgår en rigorös utbildning för att öka sin förmåga att konfrontera och kunna ta hand om sin omgivning.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation