Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
INTERNATIONELLA SCIENTOLOG-FÖRBUNDET

Medlemmar i Internationella scientologförbundet förenade sig med religiösa ledare från hela världen i Frankfurt, Tyskland, för att ta strid för religionsfriheten. Den här sortens handlingar hjälper till att få till stånd ett klimat i Europa där människor från alla religiösa kyrkosamfund fritt kan utöva sin tro.

Ett exempel på vad stöd från IAS kan medföra, är resultatet som en medlem och utbildare från Storbritannien åstadkom. År 1994, med stöd av IAS-anslag, påbörjade hon införandet av Hubbards studieteknologi i Zimbabwe. Vid slutet av 1996 hade en hel stad infört denna teknologi i hela sitt skolsystem.

Under det följande året började hon, med ytterligare stöd från IAS, att utbilda lärare i ett afrikanskt skoldistrikt. Genom samordning med tjänstemän på undervisningsministeriet på både lokal och nationell nivå, införde hon L. Ron Hubbards studieteknologi i alla skolor i det distriktet. Alla de 1000 lärarna är nu utbildade i denna teknologi och använder den dagligen, vilket gagnar mer än 30000 elever i 78 olika skolor.

IAS har också stött “Det internationella korståget mot analfabetism” (World Literacy Crusade), som startades 1992 i Compton, Kalifornien i syfte att införa L. Ron Hubbards studieteknologi i underprivilegierade innerstadsområden. Projektet har sedan dess vuxit till att omfatta 30 avdelningar över hela världen och inkluderar andra städer i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Förbundet gav stöd för att etablera Compton som en modellavdelning och understödde därigenom “Det internationella korståget mot analfabetism” genom att göra det möjligt att utbilda andra och öppna fler avdelningar på nya platser.

På liknande sätt har IAS sponsrat “Hollywoods utbildnings- och läskunnighetsprojekt”, ett projekt som ger individuell rådgivning och personlig handledning och erbjuder kompletta läs- och skrivprogram och använder L. Ron Hubbards studieteknologi. Personer som inte kan läsa när de påbörjar programmet kan läsa och skriva efter bara några få veckors handledning.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation