Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
INTERNATIONELLA SCIENTOLOG-FÖRBUNDET


STÖD FRÅN FÖRBUNDET

Förbundet stöder projekt som dess medlemmar genomför, vilka antingen bidrar till mänsklighetens välbefinnande eller hjälper till att undanröja hot mot religionsfriheten. Det stödjer också projekt initierade av Scientologi-kyrkan för att värna om religionen och göra Scientologin känd i vidare kretsar. Förbundet delar ut anslag till sådana förtjänstfulla projekt och uppmanar även sina medlemmar att stödja dem.

Ansökningar om anslag för att finansiera sådana projekt måste stämma överens med IAS mål och bör skickas till antingen IAS eller USIMT.

Administrationen av anslagstilldelningen är uppdelad i ansökningar från USA och ansökningar från övriga länder. IAS beviljar anslag till projekt som bedrivs utanför USA, och “Medlemsfonden för IAS-medlemmar i USA” finansierar projekt i USA. Båda stödjer samma viktiga syften.

Detta omfattande anslagsprogram har uppmuntrat många scientologer att satsa sin tid och sin kraft på att driva viktiga projekt för att skapa ett bättre samhälle. Sedan IAS startades, har dess medlemmar till exempel initierat och aktivt stött aktiviteter för mänskliga rättigheter, religionsfrihet, sociala reformer och annan samhällsförbättrande verksamhet. I alla världsdelar kan man finna IAS-medlemmar som går i spetsen för humanitära antidrogkampanjer, reformer inom kriminalvården och kampen mot analfabetism. Dessa utåtriktade aktiviteter har fått brett erkännande och omfattar verksamheter som kampanjen “Säg nej till droger” i Europa, liksom arbete för mänskliga rättigheter, syftande till att stoppa vågen av psykiatriskt missbruk i länder runt om i världen. IAS-medlemmar har även gett viktiga bidrag till åtgärder som främjar religionen Scientologi och hjälper till att skapa ett positivt klimat i Europas länder, vilket gör det möjligt för inte bara scientologer, utan även för människor av andra religiösa inriktningar att fritt utöva sin tro.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation