Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
INTERNATIONELLA SCIENTOLOG-FÖRBUNDET


MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET

Medlemmar i det Internationella scientologförbundet är berättigade till vissa rättigheter och privilegier av IAS. Dessutom har Scientologi-kyrkan antagit medlemskap i Internationella scientologförbundet som sitt officiella medlemskapssystem och erbjuder särskilda privilegier och förmåner för medlemmarna, så att de snabbare kan gå uppför Bron.

Förutom olika medlemskapskategorier finns det speciella “hedersgrader” som tilldelas personer för exceptionella bidrag till förbundet för främjandet av dess mål. Dessa hedersgrader är giltiga under hela den tid som innehavaren är medlem. Kategorierna omfattar: “Sponsor of the Association” (Förbundssponsor), “Crusader” (Korsfarare), “Member of the Honor Roll” (Ärad medlem), “Patron of the Association” (Förbundsbeskyddare), “Patron with Honors” (Berömvärd beskyddare), “Patron Meritorius” (Framstående beskyddare), “Silver Meritorius” (Beskyddare med silverstatus), “Gold Meritorius” (Beskyddare med guldstatus) och “Member of the Senior Honor Roll” (Ärad högre medlem). Mottagarna av dessa hedersgrader uppmärksammas genom att deras namn offentliggörs för hela medlemskåren, genom att speciella insignier och plaketter överlämnas till dem och genom att middagar hålls till deras ära.

Dessutom kan alla som instämmer i förbundets “Löfte till mänskligheten” och med Scientologins mål, efter personligt bidrag till förbundet, beviljas status “Stödjande medlem”, även om de inte är anslutna till någon Scientologi-kyrka eller deltar i dess religiösa tjänster. Ett “Stödmedlemskap” berättigar dock inte innehavaren till de förmåner och privilegier som en medlem i förbundet har.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation