Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
INTERNATIONELLA SCIENTOLOG-FÖRBUNDET

IAS bildades 1984 på Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex, England, då delegater från hela världen samlades till följd av behovet att ena alla scientologer i ett enda internationellt förbund.

Idag är IAS en medlemsorganisation som är öppen för alla scientologer från alla länder. Den styrka de enskilda medlemmarna får genom att utbyta information och samordna sina verksamheter enar och stärker gruppen. Förutom bildandet av IAS, antagandet av stadgar och val av styrelse, formulerades vid detta första möte ett “Löfte till mänskligheten”. För att förnya sitt beslut att förverkliga Scientologins mål skrev alla delegaterna under detta löfte .

Bildandet av IAS mottogs med entusiasm av scientologer världen över, och genom sitt finansiella stöd och sin medlemsverksamhet gjorde de snabbt IAS till en betydande förkämpe för religionsfrihet. IAS syfte är att ena, föra fram, stödja och skydda Scientologi- religionen över hela världen, så att Scientologins mål, som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås. IAS stödjer även Scientologi-kyrkor och enskilda scientologer i deras sociala reformarbete. IAS ser till att religionen försvaras och skyddas, så att scientologer kan fortsätta sitt arbete och förverkliga sin uppgift.

År 1993 bildade IAS Medlemsfonden för IAS-medlemmar i USA (United States IAS Members Trust, USIMT) för att samla in donationer som är avdragsgilla för IAS-medlemmar i USA. Denna fond stödjer samma viktiga syfte som IAS.

Varje år samlas delegater från alla världens hörn till en årsstämma för att gå igenom vad som uppnåtts under det gångna året, planera inför det kommande året och, om så behövs, utse nya styrelsemedlemmar. Förbundet håller även ett årligt jubileum där betydelsefulla landvinningar och framsteg i riktning mot Scientologins mål presenteras. Jubiléet sänds via satellit till medlemmar över hela världen.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation