Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER


BESKYDDANDET AV DEN AVANCERADE TEKNOLOGIN

En av RTC:s väsentligaste funktioner är dess uppgift som väktare av Scientologins avancerade religiösa skrifter (kallad den avancerade teknologin). Huvuddelen av Scientologins skrifter är fritt disponibla för var och en som strävar efter andlig insikt, men den avancerade teknologin, som utgör en mycket liten del av de religiösa skrifterna, hålls strikt konfidentiell. Innan en församlingsmedlem tillåts använda detta material, måste han eller hon uppfylla mycket höga etiska normer samt ha fullbordat de tidigare nivåerna av andlig release (se kapitel 13) som utgör fundamentet för mer avancerade religiösa tjänster. En individ som inte fullbordat de föregående nivåerna av andlig utveckling är oförmögen att få full behållning av den mer avancerade teknologin.

Scientologi-kyrkor som förrättar den avancerade teknologin övervakas av RTC för att säkra att materialet för varje enskild nivå skyddas väl och hålls i säkert förvar. Dessutom övervakar RTC att varje enskild kyrka noga efterlever licensvillkoren och att de avancerade tjänsterna förrättas exakt så som de utformats av L. Ron Hubbard.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation