Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER


GENERALINSPEKTÖRSNÄTVERKET

För att bevara sin objektiva, övervakande funktion är RTC inte på något sätt inblandad i kyrkornas ledning eller i det faktiska tillhandahållandet av Dianetik och Scientologi till församlingsmedlemmarna. Ansvaret för detta vilar därför helt och hållet på CSI, som har tillsyn över ledningen av alla Scientologi-kyrkor och ser till att religionen växer och blir känd.

RTC är en oberoende extern enhet som skyddar religionen Scientologi och står för det slutliga avgörandet i frågor rörande lärans renhet. I spetsen för denna väsentliga funktion befinner sig RTC:s Generalinspektörsnätverk, vilka är verksamma utifrån sju kontor på fyra olika kontinenter. RTC-generalinspektörernas plikter och befogenheter liknar i stor utsträckning de plikter och den befogenhet som vanligen förknippas med titeln “generalinspektör” i andra organisationer. En generalinspektör utreder och korrigerar med andra ord situationer där avvikelser från normer, policy eller etik skulle kunna skada arbetet som organisationen utför för sina medlemmar.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation