Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER

Att övervaka och upprätthålla den tekniska tillämpningens äkthet och att säkra standardmässig administration är ingen liten uppgift. Historiskt sett har alla religioner erfarit perioder då tillväxt mötts av förvanskning i såväl doktrinerna som i religionsutövningen, och även av direkta avvikelser från sin ursprungliga lära. Andliga rörelser och religiösa samfund har sedan urminnes tider farit illa av destruktiva influenser såsom interna intriger och maktkamper.

Tidigare religiösa läror som traditionsenligt fördes vidare från generation till generation, muntligen eller genom skrivare, blev både förvanskade och misstolkade. Emellertid har de tekniska framstegen under detta århundrade gjort det möjligt att permanent kunna bevara Scientologins religiösa skrifter i form av böcker, filmer och inspelade föredrag. Ursprungliga skrifter och inspelningar av L. Ron Hubbard kan därför alltid granskas och verifieras, vilket innebär att teknologin faktiskt aldrig kan gå förlorad. Men trots att Scientologin gjort entré i en tekniskt avancerad tidsålder, har religionen och dess kyrkor inte desto mindre stött på den nemesis av förvanskning och omtolkning som plågat andra religioner.

Lyckligtvis har utvecklingen inom kommunikationsområdet följts av lagstiftning på områdena copyright och varumärken, och dessa lagar omfattar även skydd av religiösa skrifter och symboler mot förvanskning och missbruk. Det är denna väsentliga funktion, att skydda Scientologi-religionens varumärken och avancerade religiösa skrifter, som Religious Technology Center fyller – en funktion som säkerställer att Scientologin förblir äkta och fungerande långt in i framtiden.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation