Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER


ANSVARET FÖR RELIGIONENS ÄKTHET

Ursprungligen såg L. Ron Hubbard personligen till att Scientologin utövades renlärigt, och som en nödvändig del av detta arbete registrerade han många av religionens kännetecknande ord och symboler (exempelvis “Dianetik” och “Scientologi”) som enligt lag skyddade varumärken. Dessa registrerade märken utgör ett juridiskt verktyg när det gäller att säkra att Scientologins religiösa teknologier tillämpas standardmässigt, i noga överensstämmelse med de religiösa skrifterna och att teknologierna inte förvanskas genom felaktigt eller orättmätigt bruk. Dessa registrerade varumärken utgör också ett juridiskt verktyg som förhindrar att förvanskade eller oäkta versioner av Dianetik eller Scientologi bjuds ut under förevändning att det rör sig om den riktiga teknologin.

L. Ron Hubbard donerade 1982 dessa religiösa varumärken till det nybildade Religious Technology Center och anförtrodde denna kyrka att värna om Scientologi-religionen genom att upprätthålla rent och etiskt bruk samt standardmässig tillämpning av hans teknologier. RTC bevarar således teknologins renhet och skyddar teknologin mot felaktig användning och förvrängning och hävdar, när så krävs, vissa ord och symboler i Scientologi-religionen som varande inregistrerade varumärken och servicemärken i länder världen över.

Det är RTC som ger Church of Scientology International (CSI), Scientologins moderkyrka, rätten att använda dessa varumärken och rätten att bevilja andra Scientologi-kyrkor licens att använda dem. Utan CSI:s skriftliga bemyndigande och RTC:s slutliga godkännande, kan ingen enhet legalt använda dessa märken eller kalla sig Scientologi-kyrka. Eftersom alla Scientologi-kyrkor är förpliktade att använda Dianetik- och Scientologi-varumärkeslicenser, är hela hierarkin upp till Church of Scientology International självkorrigerande och betryggar äkta och renlärig Scientologi.

En annan sida av RTC:s arbete är att utreda varje avvikelse från standardmässig förrättning och se till att renlärighet återställs. RTC svarar dessutom för att ingen individ eller grupp ger en vilseledande bild av sig själv och erbjuder en förvanskad teknologi under namnet Dianetik eller Scientologi.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation