Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS LEDNINGSSTRUKTUR

Genom CSI:s ledningsverksamheter får Scientologi-kyrkor råd och hjälp för att kunna tillämpa Hubbards arbeten både tekniskt och administrativt.

Förutom planering, ledning och generell assistans åt de olika kyrkorna inom hierarkin, står CSI också till tjänst med skräddarsydda program för Scientologins administrativa teknologi åt medarbetare. Detta är en utbildning som genomförs på den internationella utbildningsorganisationen i CSI:s huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien.

CSI har ett nätverk av kontinentala kontor som ansvarar för att planer utförs på regional och lokal nivå. Kontoren fungerar som stöd för de lokala kyrkornas verksamhet inom sina respektive ansvarsområden och fungerar även som samlings- och koordineringspunkter för all Scientologi-verksamhet som berör de lokala kyrkorna. De månar även om det allmänna välståndet inom organisationerna och grupperna. På detta sätt samordnas verksamheten hos missioner, kyrkor, fältauditörer och andra närstående grupper för att i slutänden leda till andlig utveckling för alla scientologer inom dess kontinent eller region.

Jämte översyn av den växande Scientologiadministrationen, sörjer CSI för utgivning av Scientologins dokumentation i både skriven och audio-visuell form, inbegripet över 3000 bandinspelade föreläsningar av L. Ron Hubbard. En avdelning inom CSI, Golden Era Productions, ansvarar för produktionen av såväl dessa inspelningar som för E-metrar, religiösa utbildningsfilmer, material för diabildsförevisningar och videofilmer för Scientologi. Denna avdelning tjänar religionen världen över genom att publicera informationsbroschyrer, affischer och medlemstidningar på många olika språk. Golden Era sammanställer, designar och översätter också L. Ron Hubbards forskningsresultat och nedteckningar till nya böcker och annat religiöst material på mer än dussintalet språk.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation