Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS LEDNINGSSTRUKTUR


SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL

Övervakar missionsnätverket

Precis som när det gäller fältauditörer får de som driver den typ av Scientologi-kyrkor som kallas missioner assistans, råd och hjälp av en kyrkostruktur.

Scientology Missions International (SMI) är moderkyrka för alla missioner och utgör nivån ovanför fältauditörerna i Scientologins kyrkliga hierarki. SMI:s internationella kontor ger rådgivning, hjälp och direktiv till befintliga missioner genom ett globalt nätverk av kontinentala kontor.

SMI International sköter övergripande planering och tekniskt överinseende av missionsnätverket. Detta inbegriper inte bara de direktiv som gör det möjligt för missioner att fortsätta med sin service till sina växande församlingar, utan även övergripande vägledning i alla legala, finansiella och organisatoriska angelägenheter.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation