Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS LEDNINGSSTRUKTUR

Kontinentala SMI-kontor hjälper nystartade missioner inom sitt område att komma igång snabbt och smärtfritt. De förser den nya missionen med det material och de utbildningsmanualer som kommer att behövas i dess drift. SMI ser även till att den nyamissionens personalmedlemmar kan praktisera i en framgångsrik mission under ledning av erfaren och framgångsrik missionspersonal. SMI övervakar denna utbildning för att se till att medarbetarna känner sig säkra på sin förmåga och kan möta behovet i det samhälle de ska verka i när dörrarna till den nya missionen slås upp.

Vidare distribuerar de kontinentala kontoren de tidskrifter, nyhetsbrev och annat material som håller det enorma missionsnätverket à jour med intressanta aktiviteter och aktuella händelseutvecklingar samt informerar allmänheten närhelst en ny mission har bildats i landet. De tillhandahåller även ett rikt utbud av informationsmaterial som missionerna kan använda sig av när de ska presentera religionen Scientologi för andra, samt uppmuntrar scientologer att öppna egna missioner.

SMI:s kontinentala kontor anordnar även återkommande konferenser för missionsinnehavare, så att de olika missionsmedlemmarna inom ett visst område kan träffas, bekanta sig med varandra och arbeta tillsammans med koordinerade planer som bistår dem i deras verksamheter.

Allteftersom en mission växer kan den till slut bli stor nog att omorganiseras till en kyrka av klass V-typ. Många har gjort detta.

Det finns långt fler Scientologi-missioner än klass V-organisationer. Varje mission söker sig ut och förmedlar Dianetik och Scientologi till samhället och mänskligheten med hjälp av grundläggande tjänster och service.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation