Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS LEDNINGSSTRUKTUR


INTERNATIONAL HUBBARD ECCLESIASTICAL LEAGUE OF PASTORS

International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP – Internationella kyrkliga Hubbard-pastorsförbundet) bildades för att bistå auditörer, som förmedlar religiösa tjänster utanför de organiserade kyrkorna, med de råd och den hjälp de behöver för att fungera framgångsrikt.

Fältauditörer och frivilligpastorer får välbehövlig vägledning och assistans via I HELP, den stödorganisation inom Scientologins kyrkliga system som är utformad speciellt för detta ändamål.

I HELP:s internationella huvudkontor, med säte i Los Angeles, Kalifornien, gör upp planer, konsulterar och leder genom att utforma och verkställa omfattande kampanjer som är utarbetade för att få fler personer att börja fältauditera och bli medlemmar av I HELP. Medlemmar får aktuell information genom nyhetsbrev och informationstrycksaker som distribueras till kontinentala I HELP-kyrkor. I HELP International fungerar också som hjälp och stöd åt dessa kyrkor för att de bättre ska kunna tjäna I HELP-medlemmar i fältet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation