Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 22


SCIENTOLOGINS LEDNINGSSTRUKTUR

S

om beskrevs i föregående kapitel är Scientologi-kyrkorna delar av ett rangordnat system efter ett mönster som svarar mot Scientologins Klassificerings-, graderings- och medvetandetabell. Enskilda och kyrkliga organisationer på de lägre nivåerna i denna indelning tillhandahåller med andra ord introduktionsauditering och-utbildning; på de högre nivåerna tillhandahåller kyrko-organisationerna de högsta auditerings- och utbildningsnivåerna. Detta utgör en logisk organisationssekvens som speglar det andliga framåtskridandet uppför Bron för Scientologimedlemmar.

Denna kyrkliga rangordning går parallellt med en liknande struktur i de enskilda organisationerna, precis som hos många andra religioner. Varje kyrko-organisation arbetar ideellt med sin egen styrelse och ledning och med ansvar för sin verksamhet. Tillsammans utgör dessa kyrkor den stabila grunden för ett internationellt världsomspännande nätverk.

En väsentlig del i denna internationella struktur är de kyrko-organisationer som utgörs av medarbetare i den internationella ledningen. Dessa organisationer är: Church of Scientology International, som tjänar som moderkyrka för Scientologi-religionen; Scientology Missions International, moderkyrkan för alla Scientologi-missioner; samt International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors, moderkyrkan för Scientologins alla frivilligpastorer och fältauditörer.

Organisationerna på den här nivån av Scientologins hierarki utarbetar övergripande planering som, när den verkställs, resulterar i stabilitet och expansion av Scientologin världen över. Direkt under den internationella ledningen finns ett nätverk av kontinentala och regionala ledningsorganisationer som var och en fungerar som stöd för de enskilda kyrkorna inom respektive ansvarsområde.

Det är i själva verket dessa tre kyrkor som knyter samman de övriga kyrkorna i Scientologins kyrkliga rangordning för att förverkliga den gemensamma målsättningen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation