Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KYRKOR, MISSIONER OCH GRUPPER

Scientologi-missioner tillhandahåller Dianetikens och Scientologins samtliga introduktionstjänster som omfattar: externkurser, kursen Personlig effektivitet, livsförbättringskurser, Dianetik-seminarier, kursen Framgång genom kommunikation, Studerandehatten, kursen Kvalificerad Hubbard-scientolog, PTS/SP-kursen och vissa samauditeringskurser, där två personer lär sig att auditera varandra på vissa steg. Det är inte överraskande att samauditering ofta ger de största insikterna eftersom man då får uppleva teknologins positiva effekter både hos sig själv och hos den man auditerar.

En scientolog berättar: “Min första erfarenhet som auditör var att samauditera Dianetik. Att se en persons liv förändras mitt framför ögonen är det mest fantastiska jag varit med om. Ett problem som hade plågat honom under hela hans liv löstes fullständigt när han själv såg hur problemet hade uppstått och varför han blev påverkad av det.”

Vid en mission kan man också göra Reningsprogrammet och alla auditeringssteg till och med Nya erans Dianetik, inklusive introduktionsauditering och de utvidgade lägre graderna. Missionerna fyller ett viktigt behov, eftersom de gör det möjligt för den som tidigare inte kände till Scientologin att få nya insikter, insikter om grundläggande sanningar. Dessutom kommer den som sätter sig in i Scientologin att upptäcka sina inneboende förmågor. Dessa färdigheter kan man sedan omedelbart omsätta i praktiken för att förbättra sitt eget och andras liv. Scientology Missions International (SMI) hjälper och vägleder missioner över hela världen.

Vid ingången till Bron finns missionerna som sträcker sig ut i samhället och informerar människor om Dianetikens och Scientologins mirakler. De som tar sina första steg på Bron i en mission påbörjar en resa mot självinsikt och ett nytt liv. Även de är pionjärer.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation