Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KYRKOR, MISSIONER OCH GRUPPER

Det är fältauditörerna, grupperna och missionerna som ser till att budskapet om en positiv och hoppingivande framtid når ut och som har till uppgift att göra Scientologin tillgänglig för gemene man.

Ovanför denna nivå finner vi Scientologi-kyrkorna. De fungerar som centra för Scientologin på respektive ort och är därför en naturlig samlingspunkt för mängder av lokala aktiviteter. Här studerar församlingsmedlemmarna Scientologins skrifter och det är även här man lär sig att auditera.

De avancerade Scientologi-kyrkorna tillhandahåller auditering och utbildning på de högsta nivåerna vilket inkluderar OT-nivåerna. Här återupptäcker man sin sanna potential som andlig varelse.

För att stå till tjänst med församlingens andliga behov och garantera att alla religiösa tjänster överensstämmer med Scientologins skrifter, har man organiserat världens alla Scientologi-kyrkor. I strukturen ingår både de kyrkor som tjänar församlingsmedlemmarna och Scientologins ledningsorganisationer som övervakar, stödjer och vägleder aktiviteterna. Här följer en beskrivning av de som betjänar det växande antalet nya scientologer runt om i världen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation