Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGI-KYRKORNAS UPPBYGGNAD


SCIENTOLOGINS ADMINISTRATIVA POLICY

Efter ovanstående beskrivning av grunderna för den organisatoriska formen kan man börja förstå de specifika riktlinjer (de policyn) enligt vilka denna struktur fungerar. Dessa exakta och användbara administrativa riktlinjer utvecklades av L. Ron Hubbard genom många års forskning och praktisk erfarenhet. De utgör en oerhörd samling vetande rörande en grupps överlevnad.

Dessa upptäckter är – liksom allt annat som L. Ron Hubbard uträttade – resultatet av mödosamt förvärvade erfarenheter. Som verkställande chef för alla Scientologi-kyrkor internationellt, var han förtrogen med praktiskt taget alla befattningar och funktioner och eliminerade svårigheter och utformade policy för att få saker att fungera smidigt och friktionsfritt. Faktum är att han fann grundprinciper inom administration som gäller alla organisationsnivåer, från den högsta till den lägsta. Han skrev policy som behandlar teorin och förfaringssätten för varje aspekt av en Scientologi-organisation. Hela denna mängd policy utgör de grundläggande lagarna för den tredje dynamiken (gruppens överlevnad), och är en samling vetande som är lika betydelsefull för administration av grupper som L. Ron Hubbards skrifter om Dianetik och Scientologi är när det gäller rehabilitering av anden.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation