Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGI-KYRKORNAS UPPBYGGNAD

L. Ron Hubbard ordnade sin administrativa teknologi i tolv referensvolymer. Volym 0, Basic Staff Hat (“Grundläggande personalhatt”), innehåller policy som är tillämplig för varje enskild personalmedlem i kyrkan. All sådan policy har medtagits och volymen ger ny personal en grundlig inblick i hur organisationen fungerar. Sju av de återstående volymerna, numrerade 1 till 7, svarar mot divisionerna med samma nummer på organiseringsplanen. Volym 1 behandlar tex division 1, volym 2 division 2 osv. Varje divisionsvolym innehåller all den policy som relaterar till just den divisionens syfte och funktioner. På så vis kan varje personalmedlem i kyrkan lätt finna de policyn som beskriver hans egna funktioner i gruppen eller de andra personernas funktioner. Resten av volymerna omfattar L. Ron Hubbards arbeten inom ämnet management och know-how för chefer.

Dessa böcker kodifierar de administrativa principerna och teknikerna som möjliggör framgångsrik ledning av Scientologi-kyrkor, eller vilka andra organisationer som helst för den delen. En organisation misslyckas oundvikligen i samma utsträckning som nödvändiga funktioner saknas, och den lyckas i den utsträckning som varje funktion existerar och utförs korrekt. Ledare i kyrkan utbildar sig på kurser som omfattar alla dessa volymer och lär sig att tillämpa dem i sina dagliga åligganden.

L. Ron Hubbard upptäckte och beskrev de grundläggande principer enligt vilka varje grupp fungerar. Hans forskningsrön kan användas på mycket bred front. Följaktligen – även om L. Ron Hubbard utvecklade denna teknologi för att underlätta utövningen av Dianetik och Scientologi – anpassade scientologer som var verksamma utanför kyrkan dessa principer på andra grupper. Sedan dess har hans administrationsprinciper använts av många andra organisationer över hela världen, med utomordentliga framgångar.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation