Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGI-KYRKORNAS UPPBYGGNAD

Division 3 är Treasury (“Ekonomidivisionen”). Alla registrerade organisationer, även religiösa sådana, är bokföringsskyldiga. Kyrkans fastställda donationssystem sörjer för de ekonomiska förutsättningar som behövs för att kyrkan ska kunna disseminera Scientologin, fortsätta med sitt arbete i samhället och vidmakthålla sin kyrkliga verksamhet för en växande församling. Division 3 betalar räkningarna och handhar bokföringen. Den håller också efter kyrkans lokaler och utrustning.

Division 4 är den Tekniska divisionen och dess personal sköter kyrkans huvudsakliga religiösa tjänster, auditering och utbildning. Det är här som en församlingsmedlem deltar i tjänsterna på gradtabellen. Eftersom auditering och utbildning är de centrala verksamheterna i alla kyrkor, innehåller denna division ofta 4-5 gånger mer personal än andra divisioner. De andra divisionerna understödjer och främjar dessa aktiviteter.

Nästa division, Division 5, är Kvalificeringsdivisionen. Denna division ser till att personalen förbättras, att de utbildar sig och att de mår bra. Varje personalmedlem som har någon svårighet med att utföra sitt jobb får omedelbar uppmärksamhet och hjälp från Division 5. Divisionen hjälper även församlingsmedlemmar med svårigheter att tillämpa principerna de lärt sig i utbildningen. Praktikanttjänstgöring efter genomgången auditörsutbildning sköts också av denna division. Den verifierar vidare att församlingsmedlemmar har uppnått de fulla andliga vinsterna och förmågorna i sin auditering och utbildning. Kvalificeringsdivisionen är därför den division som utfärdar certifikat och bestyrker nya tillstånd av andlig förmåga och medvetenhet.

Division 6 kallas Allmänhetsdivisionen. Här låter man nya personer komma i kontakt med Scientologin genom föredrag och filmförevisningar, öppet hus, söndagsbetraktelser och bandade föreläsningar. Man ger även introduktionskurser. Denna divisions verksamhet sträcker sig ut i samhället, för att ge hjälp där hjälp behövs och bidrar till lokala sociala projekt. Via Allmänhetsdivisionen genomför kyrkan många goodwill-aktiviteter, vilket gagnar hela det lokala samhället. Personalen i Division 6 hjälper dessutom församlingsmedlemmar att bilda “fältgrupper”, som levererar grundläggande Dianetik- och Scientologi-tjänster till allmänheten, så att fler människor kan få nytta av Dianetik och Scientologi.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation