Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGI-KYRKORNAS UPPBYGGNAD

Den sista divisionen är Exekutivdivisionen, Division 7, vilken genom noggrann planering och ledning ansvarar för att kyrkan som helhet förblir livskraftig och i stånd att tjäna sin församling. Kyrkans verkställande chef är även den högste personalmedlemmen i Division 7. Denna division är också ansvarig för sekulära och associationsrättsliga funktioner, juridiska ärenden och myndighetskontakter.

L. Ron Hubbards kommunikatör (LRH-kommunikatören) är en annan person med hög befattning i varje kyrka som tjänstgör i Division 7. Denna befattning inrättades när L. Ron Hubbard var Scientologi-kyrkans verkställande chef och hade en lokal representant i varje kyrka, som vidarebefordrade hans kommunikation. Idag är det LRH-kommunikatörens uppgift att se till att kyrkan rättar sig efter Scientologins skrifter. Denna uppgift är särskilt viktig för att kyrkan ska fungera, eftersom det bara är genom de vedertagna verksamheterna auditering och utbildning, tillämpade exakt enligt skrifterna, som vinster och resultat från Dianetik och Scientologi är möjliga. LRH-kommunikatören ser också till att L. Ron Hubbards kontor bevaras i varje kyrka som ett bevis på respekt för religionens grundare.

Genom att utföra sina specifika uppgifter, bidrar varje division till helheten av kyrkans gärning. Varje departement inom en division, har likaledes sina egna distinkta uppgifter, vilka måste utföras för att divisionen själv ska kunna fungera korrekt.Föregående Nästa Division Sju Division Ett Division Tva Division Tre Division Fyra Division Fem Division Sex
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation