Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGI-KYRKORNAS UPPBYGGNAD


SJU-DIVISIONSORGPLANEN

L. Ron Hubbard utvecklade administrationsmönstret för sju-divisionsorgplanen 1965. Det har sedan dess använts i alla Scientologi-kyrkor, deras stödorganisationer och besläktade välgörenhets- och utbildningsorganisationer. Det är ett arrangemang av administrativa funktioner, specifikt utformade för att understödja en kyrkas andliga syften.

Som noterats ovan, omfattar detta mönster sju divisioner, vilka beskriver alla de aktiviteter som äger rum i organisationen. Varje division är uppdelad i tre departement. I dessa sju divisioner, med deras 21 underavdelningar (departement), finner man organisationens alla funktioner, plikter, befattningar, handlingssekvenser och kommunikationskanaler.

Den första divisionen är Hubbard Communications Office (Hubbards kommunikationskontor). Den kallas så, eftersom dess huvudsakliga uppgifter ursprungligen hörde hemma i L. Ron Hubbards kontor, i Scientologins tidiga dagar. Denna division etablerar, vilket bokstavligen betyder att den ser till att kyrkan fortsätter fungera. Här anställer departement 1 ny personal och ser till att den blir utbildad för sin befattning i kyrkan. En “hattad” personalmedlem är en som kompetent kan utföra de specifika åtagandena för sin befattning.

Division 2 är Dissemineringsdivisionen. (Det engelska ordet dissemination betyder att sprida ut eller strö ut vitt och brett.) I en Scientologi-kyrka har denna division till uppgift att upplysa människor om Scientologins tjänster och skrifter. Härifrån skickar man ut brev och framställer trycksaker, såsom kyrkans tidskrifter, vilka skickas ut till alla församlingsmedlemmar. Här finns även kyrkans bokhandel. När församlingsmedlemmar skriver och vill ha information om tjänster eller planera för tjänster de vill ta, tar personal i den här divisionen hand om detta.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation