Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
Churches of Scientology and Their ActivitiesScientologi-religionen erbjuder mänskligheten en verklig väg till andlig frihet.

För att en individ ska kunna färdas på denna väg krävs någon form av organisationsstruktur, inom vilken en individuell kyrka eller ett helt internationellt nätverk kan fungera i syfte att hjälpa individen att göra framsteg längs denna väg.

Ett sådant behov har funnits alltsedan Dianetikens och Scientologins första dagar, när den första organisationen grundades hemma i L. Ron Hubbards vardagsrum. Allteftersom ryktet om hans upptäckter spreds kom fler och fler människoroch knackade på dörren, och det blev allt mer uppenbart att någon slags organisation skulle komma att behövas.

Men hur skulle en sådan organisation se ut? L. Ron Hubbard upptäckte snart att en fungerande gruppteknologi var precis lika svår att finna som en sann förståelse av själen och anden. Efter att ha använt gängse organisationsmodeller och sett dem misslyckas, insåg L. Ron Hubbard att det var nödvändigt att utveckla ett helt nytt administrativt organisationssystem.

Och det gjorde han. Detta organisationsmönster blev den administrativa grund på vilken Scientologin som helhet byggdes.

Idag är varje Scientologi-kyrka i världen organiserad enligt en standardmodell och har en organisatorisk struktur som gör det möjligt att tillgodose de ständigt växande församlingarnas behov. Enskilda kyrkor är organiserade i en hierarkisk struktur som omfattar alla kyrkor och deras stödorganisationer. Scientologins enskilda kyrkor är de milstolpar som markerar den väg scientologer färdas när de tar sig över Bron – allt från de missioner och grupper som man kommer i kontakt med till att börja med, till de avancerade kyrkor som tillhandahåller religiösa Scientologi-tjänster på högsta nivå.

Detta avsnitt förklarar hur enskilda Scientologi-kyrkor och den övergripande internationella ecklesiastiskahierarkin är organiserade och hur de verkar för att stödja Scientologins pastorsgärningar.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation