Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 19


PERSONLIGA FRAMGÅNGAR INOM SCIENTOLOGIN

D
et finns av allt att döma inga gränser för vad man kan uppnå, om man verkligen drar nytta av teknologin och verkligen lägger manken till för att uppnå den behållning som den kan ge.

Detta kapitel innehåller redogörelser från enskilda scientologer och beskriver deras framgångar och de resultat de har uppnått. Det är genom dessa redogörelser som man tydligast kan se hur värdefull Scientologin är.

Expertutlåtanden eller auktoritativa uttalanden är av ringa betydelse. Det är bara individen själv som kan avgöra om han har uppnått förbättring eller ej.

Människor som har gjort framsteg genom Scientologin återfinns över hela världen och inom alla yrken. L. Ron Hubbards teknologi är öppen för alla, oberoende av ekonomisk ställning, religion, politisk övertygelse, rastillhörighet eller etnisk bakgrund. Visdom är till för var och en som önskar ta del av den.

Scientologi-kyrkor och -missioner världen över har bokstavligt talat miljontals framgångs-berättelser i sina arkiv. Detta är inte berättelser från några få privilegierade eller utvalda personer.Det är framgångsberättelser från vanliga människor, som sökte efter svar på varför saker och ting är som de är. De var också tillräckligt klarsynta för att inse när de hade funnit svaren.

Det följande får inte tolkas som någon utfästelse från kyrkans sida beträffande vilka personliga förbättringar som en individ kommer att uppleva. Kyrkan erbjuder tjänsterna. Resultaten talar för sig själva.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation