Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Att ge upp alltför lätt

Ge inte upp. Ge auditeringen en chans att fungera. En preclear upplever ofta olika emotioner och attityder under auditeringens gång, och modlöshet kan vara en av dem.

Den enda vägen ut är vägen igenom. Ibland måste en preclear vara tillräckligt modig för att hålla ut under en besvärlig del av auditeringen – så att han kommer ut på den andra sidan med full behållning av den.

Håll ut. Om auditören och preclearn arbetar tillsammans som ett team, uppnås resultat varenda gång. Människan har tillbringat en oerhört lång tid med att gradvis sjunka ned till sitt nuvarande tillstånd. Auditering avhjälper inte vartenda problem som personen kan ha, på en enda dag eller på en vecka. Men det finns en teknologi för att avsevärt öka en persons andliga styrka och återställa hans hälsa, självförtroende och lycka. Människan kan ta sig upp till högre höjder.

Scientologin gör inga anspråk på att vara ett perfekt system. Den är ett fungerande system och den åstadkommer verkligen exakta, förutsägbara och säkra resultat, i långt större utsträckning än några andra metoder.

Det är inte bara auditörens och kursledarens ansvar att tillämpa Scientologin exakt, det är även varje studerandes och preclears ansvar. När den tillämpas exakt ger den alltid resultat.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation