Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Som ett resultat härav utvecklade L. Ron Hubbard många kompletterande auditeringsåtgärder, så att en person lättare och smidigare kunde gå uppför Bron. Dessa åtgärder hjälper en person att reda ut vissa svårigheter som han kan ha i livet, exempelvis problem i äktenskapet. Genom andra åtgärder kan man ta upp tidigare terapier som personen genomgått och som påverkat honom negativt. Studiesvårigheter kan bli föremål för en annan auditeringsåtgärd som specifikt inriktar sig på detta område.

Det kan uppstå hur många situationer som helst som kan hindra en persons andliga framsteg. Ibland kan dessa få honom att falla av Bron helt – men L. Ron Hubbard fann råd för detta. Personer som har mött svårigheter på sin väg uppför Bron har hjälpts på fötter igen och börjat om på nytt, varefter de ofta går snabbare framåt än tidigare.

L. Ron Hubbard utvecklade denna korrigeringsteknologi för att reducera antalet fel och misstag. Detta är skälet till att så många framsteg uppnås inom Scientologin. Scientologin är i sanning det enda spel där alla kan vinna.

Idag är detta exakt vad man inriktar sig på med programmet “Golden Age of Tech” i Scientologi-kyrkor över hela världen. Varje gång en scientolog inte uppnår perfekta resultat med sin tillämpning av Scientologin i auditering eller i livet, ser det ut som om den ursprungliga avsikten att hjälpa, både sig själv och andra, har gått om intet. Men när Scientologin används oförfalskad fungerar den hundraprocentigt, varje gång. Förklaringen till hur varje scientolog kan åstadkomma perfekt tillämpning av L. Ron Hubbards teknologi står att finna i varje Scientologi-kyrka idag.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation