Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS


ATT ÅTGÄRDA FALLSVÅRIGHETER

Att Scientologin fungerar är ett faktum – och dess unika egenskap att kunna korrigera sig själv får den att fungera i ännu högre grad. Problem som uppstår och fel som begås i tillämpningen av den kan rättas till. För att åstadkomma detta utvecklade L. Ron Hubbard en teknologi för korrigering.

Under mer än tjugo års forskning utformade L. Ron Hubbard olika auditeringstekniker för att kunna åtgärda varje fel som kan inträffa under en auditeringssession. Med hjälp av dessa tekniker kan man finna vad som är fel och undanröja det. Resultatet är en standardmässig teknologi för korrigering som får groparna i vägen att ligga så glest som man nu kan begära, när man handskas med något så tumultartat som livet självt.

Alla människor är olika. När man går uppför Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen kan man behöva rikta in sig på områden i livet som inte tas upp i den generella auditeringen enligt denna tabell. Det finns falltillstånd som inte gäller majoriteten av människor men som icke desto mindre skulle kunna hindra vissa personers framsteg.

L. Ron Hubbards avsikt var att tillhandahålla en teknologi som bringade frihet till alla – inte bara till många eller till de flesta. Därför höll han ständigt ögonen öppna efter fenomen som visade sig under personers framåtskridande i auditering – fenomen som tydde på tillstånd för vilka det eventuellt skulle behövas särskilda åtgärder för att helt och hållet kunna avhjälpas.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation