Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Att erhålla auditering medan man står i förbindelse med någon som motsätter sig själslig utveckling

Precis som vid utbildning händer det ibland att en person som erhåller auditering står i förbindelse med någon som inte är intresserad av att personen försöker förbättra sig själv. Ibland kan en vän eller anhörig känna sig hotad, av privata skäl, när någon i deras närhet försöker utvecklas andligen eller öka sin förmåga och kommer därför att på olika sätt uttrycka sitt missnöje. De som får auditering medan de står i förbindelse med en sådan person kan få problem med att bibehålla sina resultat från auditeringen. Den press från den antagonistiska personen som de utsätts för mellan sessionerna kan ha en alltför störande inverkan på auditeringen. Om en preclear upplever att detta är fallet ska han tala om det. Han kan då få hjälp från organisationens personal med att komma till rätta med källan till antagonismen och därigenom återställa nog med harmoni för att auditeringen ska kunna fortsätta som förväntat.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation