Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Sjukdom

Om någon blir sjuk eller skadar sig medan han erhåller auditering, är det viktigt att han talar om det för sin auditör, även om det bara rör sig om en förkylning. Det är ett misstag att inte nämna en sjukdom eller skada, eftersom det bara bromsar ens framsteg. Auditören måste informeras omedelbart om varje sådan sjukdom eller skada så att personen kan hänvisas till läkarvård om så behövs.

Om man råkar ut för en nödsituation och är i behov av en assist, går det bra att erhålla en sådan. Man måste dock se till så att den som ger assisten skriver ned vad som hände under sessionen, och ser till att detta läggs i auditeringsfoldern (den mapp som innehåller alla anteckningar från auditeringssessioner samt övriga uppgifter av vikt om preclearns fall). På så sätt informeras fallövervakaren till fullo om alla åtgärder som vidtas.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation