Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Att diskutera sitt fall med andra

Ordet fall har en exakt teknisk definition inom Scientologin. Det avser den totala anhopningen av upprördhet, smärta, misslyckanden osv, som finns i preclearns reaktiva sinne. Det är detta som undanröjs genom auditering.

Att diskutera sitt fall med någon annan än en auditör, i session, är förbjudet, eftersom detta kan ställa till med problem senare i session. Om en preclear har gjort detta, ska han meddela sin auditör eller fallövervakaren. Fallövervakaren är den personalmedlem som ger auditörer anvisningar och vägleder dem beträffande vilka auditeringsåtgärder som ska göras på varje enskild preclear som han har hand om.

Vill man säga något om sitt fall innan man går in i session, eller mellan sessionerna, finns det en personalmedlem som man kan gå till, den s k examinatorn. En preclear kan tala om för examinatorn allt han vill låta fallövervakaren veta. Det tillhör examinatorns uppgifter att se till att fallövervakaren mottar kommunikationen.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation