Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Missförstådda ord

Som nämnts i ett tidigare kapitel, utgörs en av studiebarriärerna av ett fenomen som inträffar när man inte helt förstår ord som man hör eller läser. Detta gäller även i auditering. Om en person som får auditering inte riktigt förstår vad auditören säger till honom eller ber honom göra, kan han mycket väl försöka göra något helt annat än vad auditören avser och processen syftar till. Det kan hända att det emotsedda resultatet uteblir och att han blir förbryllad och eventuellt vill han inte fortsätta med auditeringen.

Som en förebyggande åtgärd ser man därför till att en person som ska auditeras har en ordentlig förståelse av de grundläggande termer och begrepp som används i auditeringen. Man går igenom de exakta procedurer som kommer att användas, tills personen är säker på att han förstår dem. Om man senare under auditeringen har en fråga, eller blir osäker, ska man genast tala om det för auditören. Denne kommer att hjälpa till med att klara upp eventuella missförstådda ord och besvara alla frågor.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation