Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Oärlighet

Det händer då och då att en studerande tar sig igenom en kurs på oärligt vis, genom att falskeligen skriva på punkter på sitt checksheet, vilka han inte har genomfört, eller genom att ge sken av att ha fullbordat en kurs med fullständig kunskap om materialet, trots att han inte helt har förstått det han har studerat.

En sådan studerande bedrar bara sig själv. Det är lätt att åtgärda: han tillämpar studieteknologin och erkänner öppet alla tidigare gånger då han försummade att göra det. Den studerande kommer därefter att framgångsrikt kunna avsluta sin utbildning.

I Scientologi-utbildning ökar svårighetsnivån gradvis och elementära kurser kommer före mer avancerade studier. Om en studerande falskeligen intygar att han har uppfyllt de krav som ställs för att få påbörja en kurs, kommer han inte att förstå det han studerar eller behärska de färdigheter som lärs ut på kursen. Varje tendens att inte genomföra alla steg på Bron på ärligt sätt klaras upp med hjälp av bla auditering. På så vis kan full behållning uppnås.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation