Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

2. En person som har en omfattande bakgrund av institutionsvård eller psykiatrisk behandling, vilket inbegriper starka droger, olika chockbehandlingar och/eller så kallade psykiatriska hjärnoperationer. Med “institutionsvård” menas att man medvetet eller omedvetet har fått sådan behandling vid ett allmänt eller privat mentalsjukhus, vid en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus eller på en psykiatrikers eller psykologs klinik eller mottagning. I många fall kan sådana personer faktiskt hjälpas, men de kräver många fler auditeringstimmar än någon som inte har skadats på detta sätt. På grund av de skador som “behandling” av ovan nämnda slag har orsakat är dessa personer också ofta så instabila att de kräver mer omsorg och större resurser än kyrkan har möjligheter att tillhandahålla. För att åstadkomma bäst resultat för det stora flertalet är det därför av större framtida värde att använda Scientologin för att åstadkomma bättre tillstånd hos de personer i samhället som redan är kapabla och som snabbast kan göra framsteg. När dessa personer har blivit ännu mer kapabla, får de ett större inflytande på sin omvärld. Samhället kommer då att stödja konstruktiva reformåtgärder, som t ex att eliminera psykiatrins och psykologins resultatlösa och tom nedbrytande metoder. Däremot är den som varit inlagd på psykiatrisk klinik eller på annat sätt fått psykiatrisk behandling tillåten att studera Scientologi såvida inget annat hinder föreligger.

3. Det finns en tredje kategori som man inte heller ska auditera. Den inbegriper medlemmar av organisationer som genom sitt uppträdande visar att de är fientligt inställda mot mänsklighetens bästa. Detta innefattar också personer som gått till offentligt angrepp mot Scientologin i massmedia.

Erfarenheten har visat att alla sådana attacker mot Scientologin har anstiftats av personer som antingen var helt på det klara med att deras anklagelser var falska eller som helt enkelt saknade information om ämnet. Personer som dessa utgör en mycket liten del av befolkningen och de motarbetar varje grupp eller verksamhet som hjälper individer. De uppfattar nämligen en förbättring hos andra som ett hot mot dem själva.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation