Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Falska föreställningar och felaktig information

I vardagslivet accepterar folk ofta idéer utan att ifrågasätta dem, om de verkar stämma. Missuppfattningar och felaktig information kan härröra från dagstidningar, radio, TV eller läroböcker. De kan tom komma från föräldrar eller vänner. Om en person har fått stora mängder felaktig information eller felaktiga idéer om ett ämne, blir det svårt för honom att studera och använda ämnet, eftersom något helt enkelt inte stämmer.

Ämnet religion har t ex blivit väldigt förvirrat under inflytande av det senaste århundradets mekanistiska filosofier, med sina felaktiga uppfattningar om att människan bara är ett djur.

L. Ron Hubbard utvecklade lyckligtvis en mycket enkel metod för att råda bot på detta problem. Den hjälper en person att hitta den felaktiga information som han har fått om ett ämne och därefter göra sig av med den. Därigenom frigörs hans tänkande inom det område där han tidigare var förvirrad.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation