Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Tidigare dåliga studieerfarenheter

Inom tidigare undervisningssystem kände man inte till de exakta orsakerna till studiesvårigheter. Följaktligen ledde de metoder man använde för att övervinna dem inte alltid till önskat resultat.

Några av de tidigare försöken att få bukt med dåliga studieresultat var:

 • Eleven ställdes i skamvrån. Detta har aldrig gjort någon elev mer begåvad, utan bara förödmjukat honom och minskat hans lust att lära sig.

 • Olika studieknep och minnessystem: eleven får lära sig att rabbla upp fakta som en ersättning för verklig förståelse. Även om en studerande som använder sådana knep kan ge sken av att ha lärt sig något, skänker dessa metoder honom inte någon verklig kunskap som han kan använda.

 • Medicinering med droger för att göra eleven lugn och mindre aktiv, med förespegling om att koncentrationsförmågan förbättras och att eleven kan förbli uppmärksam längre. I själva verket gör denna metod eleven avtrubbad och sänker hans förmåga att lära sig, eftersom han är mindre i kommunikation med sin fysiska omgivning. Droger av detta slag har också ytterst skadliga biverkningar, vilka tom har omfattat självmord.


  Föregående Nästa
 •  

  | Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
  | Scientology |
  | Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
  © 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

  För varumärkesinformation