Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

Dessutom har psykiatrins propagerande mot traditionella moraliska värderingar fördunklat begreppen “rätt” och “fel”, och har på så vis skapat flera generationer med människor som är förbryllade beträffande sig själva, sina äktenskap, sin familj, sitt samhälle och vart de är på väg i livet.

När Dianetiken och Scientologin gjorde sitt inträde i denna värld, en värld som under ett halvt sekel hade bombarderats med denna odugliga teknologi om människans psyke, stod två fakta av största betydelse klara: många människors förmåga att verkligen vara uppmärksamma, att tänka och dra förnuftiga slutsatser hade märkbart minskat och många hade blivit cyniker, svikna i sin tro att själslig utveckling och verklig hjälp var möjlig. Dianetiken och Scientologin däremot, ger resultat, till och med förbluffande sådana, om man ärligt och uppriktigt studerar, förstår och använder den information som man finner inom dessa ämnen. Det finns metoder varmed resultat kan uppnås, även bland dem som har fallit offer för ovannämnda utbredda samhällsproblem.

Faktum är att Dianetikens och Scientologins teknologi undantagslöst har visat sig vara korrekt. Det kan därför vara värdefullt, inte bara att undersöka varför det vid vissa tillfällen har blivit fel, utan också att ta reda på exakt hur felaktiga tillämpningar – och inte svagheter i den befintliga teknologin – är den viktigaste faktorn vid misslyckanden.

Det här kapitlet ger framförallt tillfälle att inse hur och varför det, genom regelrätt Scientologi-utbildning, går att skaffa sig absolut säkerhet i sin utövning. Faktum är att alla studerande kan åstadkomma de otroliga resultat som beskrivs i nästa kapitel. Detta upplever scientologer över hela världen dagligen, genom att de tillämpar teknologin exakt.

Eftersom man kan råka ut för felaktigheter under sin utbildning eller auditering, vilka kan medföra att teknologin inte förmedlas som den ska, följer en beskrivning av sådana fel och hur de utan svårighet kan korrigeras.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation