Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 18


ORSAKERNA TILL SVÅRIGHETER OCH HUR DE AVHJÄLPS

I

kapitel 19 berättar flera scientologer om hur Scientologin har förändrat deras liv. Deras berättelser visar klart att de resultat som kan uppnås med hjälp av Scientologin är avsevärda, ibland till och med häpnadsväckande. Praktiskt taget alla som utbildar sig eller får auditering inom Scientologin upplever liknande framsteg. Då och då kommer det emellertid rapporter om misslyckanden. Men när det verkar som om Scientologin inte leder till förväntat resultat, har i varje enskilt fall ett specifikt fel begåtts i den praktiska tillämpningen av teknologin. När felet har åtgärdats kan Scientologin åter fungera och de förväntade resultaten uppnås. Faktum är att Scientologin alltid fungerar när den tillämpas korrekt på personer som uppriktigt vill förbättra sina liv.

Ett påstående av detta slag är så mycket mer anmärkningsvärt då man betänker att människors inställning till hjälp och förbättring blivit ganska negativ, till följd av det relativt sent tillkomna inflytandet från psykiatri och psykologi. Det allt större inflytande som dessa två verksamhetsfält fick, löpte parallellt med en kraftig ökning av antalet våldsbrott, tillkomsten av drogmissbruk och den snabba spridningen därav, en kraftigt sjunkande undervisningsstandard, moraliskt förfall och en mängd övriga sociala och ekonomiska missförhållanden. Ett sådant samband är ingen tillfällighet.

Att vi dras med dessa problem idag, är en direkt följd av den enorma mängd odugliga metoder som psykiatrin och psykologin har pumpat in i vår kultur. Den kontinuerliga försämringen av våra samhällsinstitutioner under det gångna århundradet är en direkt följd av att man obetänksamt har anammat psykiatriska dogmer inom skolväsende, familjerådgivning, barnuppfostran, mellanmänskliga relationer, kultur, rättsväsende, politik och andra områden.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation