Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN

Om personen i fråga anser att rättvisa inte har skipats, har han olika tillflyktsmöjligheter – detta gäller varje rättsåtgärd, även uteslutning ur kyrkan. Sådana tillflyktsåtgärder syftar till att fastställa fakta och vid behov rätta till oförrätter. Eftersom fastställandet av sanningen är den enda vägledande principen i Scientologirätt, kan den som är ärlig tryggt förlita sig på att han kommer att ges rättvis behandling.

Scientologins rättsstadgar går i linje med samhällets sedvänjor och lagar. Handlingar som samhället anser vara kriminella anses kriminella även av kyrkan och scientologer. Scientologer tolererar inte några som helst olagliga handlingar. Erfarenheten har visat att de som begår allvarliga brott mot landets lagar inte är i stånd att leva efter de etiska normer som krävs för att andlig utveckling skall kunna äga rum.

Sammanfattningsvis är Scientologirätt ett nytt system, som gynnar individen och gruppen i lika hög grad. Scientologer sätter stort värde på dessa procedurer, eftersom de erbjuder ett system där tvister kan lösas, där sanningen görs känd och där bättre överlevnad blir följden.

Boken Introduktion till Scientologi-etik beskriver med klart definierade termer den fulla vidden av Scientologins etikteknologi samt dess rättssystem.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation