Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN


ETIK, RÄTTVISA OCH MÄNSKLIGHETEN

Etik är detsamma som förnuft, förklarade L. Ron Hubbard. Med hjälp av Scientologi-etik kan människor leva ett liv som på lång sikt ger bättre överlevnad för dem själva, deras familjer, deras grupper, hela jorden och så vidare. Inbegripet i ämnet är insikten att alla saker i större eller mindre utsträckning är beroende av varandra, och att individen bara kan trygga sin egen överlevnad genom att ständigt ta hänsyn till andras.

Detta tänkesätt präglar genomgående en scientologs handlande – han följer lagen, förblir sin äkta hälft trogen, är uppriktig i sina affärsförbindelser och hyllar ärlighet, anständighet och integritet.

Scientologer är införstådda med att regler och lagar utgör de överenskommelser enligt vilka en grupp, ett samhälle eller en nation överlever, och att höga etiska normer inte hindrar någon från att njuta av livet, utan tvärtom bidrar till detta.

Men hur är det med världen i stort?

I avsaknad av ett fungerande etik- och rättssystem har hela civilisationer fallit i ruiner, skogar skövlats och stadsområden blivit till rena slagfält på grund av rasmotsättningar. Samtidigt ser vi hur upplösningen av familjelivet, en försämrad sexualmoral, drogmissbruk, stölder och brutala överfall blir allt vanligare. Det verkar kort sagt som om eländet bara blir värre och det inte finns något hopp. Bortsett från en sak: Scientologer måste också leva i detta samhälle, och de har verkligen i sina händer de medel som kan åstadkomma en förändring.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation