Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN

Rättssystemet i Scientologin existerar enbart för att få fram sanningen och fastställa skuld eller oskuld. När detta är gjort, kan skälig gottgörelse eller ersättning arrangeras. Scientologer med tvister kan använda sig av Scientologins rättsförfaranden för att reda ut dem i godo. Alla scientologer kan utnyttja detta rättssystem för att lösa civila tvister, det må vara med en annan scientolog eller tom med en icke-scientolog. Och eftersom Scientologi-rätt är objektiv, ekonomisk och sker omgående, sätter scientologer stort värde på den.

Varje rättslig åtgärd i Scientologin förväntas vara slutförd inom en vecka efter att den utlysts, vilket betyder att parterna i målet inte utsätts för onödig påfrestning på grund av långa dröjsmål. Situationer löses snabbt, och resultatet blir så förmånligt som möjligt för alla berörda.

Kyrkans rättsstadgar omfattar fyra allmänna klasser av brott och överträdelser: felsteg, förseelser, brott och grova brott. Dessa sträcker sig från smärre oavsiktliga misstag eller försummelser när det gäller tillämpning av kyrkopolicy eller Scientologi-teknologi till kriminella handlingar och allvarliga kyrkliga överträdelser.

Alla rättsliga förfaranden genomförs av speciella rättsorgan, vilka tillsätts av i vederbörlig ordning bemyndigade medlemmar av kyrkan. Ett sådant organs enda uppgift är att ombesörja ett specifikt rättviseärende. Dessa temporära organ utgörs av personalmedlemmar eller andra scientologer, som normalt sett har andra åligganden och verksamheter att sköta, men som i detta ärende har givits ansvaret att agera å gruppens vägnar. Man använder inga advokater, och det enda syftet med en rättsåtgärd i Scientologin är att noggrant fastställa det verkliga förhållandet och se till att alla oförrätter rättas till i enlighet med vad som framkommer. Här förekommer inga juridiska manövrer och inget lagtekniskt hårklyveri, som försvårar fastställandet av skuld respektive oskuld samt av vad som är rätt och vad som är fel. Man förväntas lägga fram sanningen, och eftersom alla involverade vet att proceduren är rättvis, är detta nästan uteslutande vad som sker. En anklagad har tillgång till alla ofördelaktiga rapporter om sig själv och har rätt att möta sina anklagare och ställa frågor till dem.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation